Doorgaan naar hoofdinhoud

Preferentiebeleid

Op dit moment voert de Friesland geen preferentiebeleid en er zijn dan ook geen geneesmiddelen als preferent aangemerkt. Om die reden is er geen nadere informatie over preferentiebeleid op de website opgenomen. De Friesland heeft in haar verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat zij geneesmiddelen als preferent kan aanmerken. 

Informeren

Op het moment dat De Friesland zou besluiten om weer preferentiebeleid te voeren, dan zullen wij onze verzekerden actief gaan informeren. Zowel schriftelijk als op de website. Ook wordt dan de procedure tot aanwijzing alsmede de handelswijze in geval van medische noodzaak  gepubliceerd.Heeft u een vraag?