Doorgaan naar hoofdinhoud

Niet-gecontracteerde zorg

U kunt ook gebruikmaken van zorgaanbieders waarmee De Friesland geen overeenkomst heeft gesloten. Dat noemen we niet-gecontracteerde zorg. Hiervoor kunnen andere vergoedingen gelden, mede afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft bij De Friesland. Bekijk wat de vergoedingen zijn bij niet-gecontracteerde zorg.

Alles Verzorgd, Vrije Keus en Zelf Bewust Polis

De Alles Verzorgd Polis, en de Zelf Bewust Polis zijn naturapolissen. Als u een Alles Verzorgd Polis heeft afgesloten en u maakt gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u maximaal 80% vergoed van het laagste tarief dat wij hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Met een Zelf Bewust Polis ontvangt u in dat geval 70% van dit tarief. In uitzondering hierop geldt voor tandheelkundige zorg (mondzorg), met uitzondering van de kaakchirurg, en voor huisartsenzorg voor niet-gecontracteerde zorgverleners altijd een volledige vergoeding van de geldende tarieven in Nederland. Voor medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging vergoeden wij maximaal 80% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief in de Alles Verzorgd Polis en 70% van dit tarief in de Zelf Bewust Polis.

Deze regeling geldt voor zorg in Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland. Bij vind uw zorgverlener ziet u bij welke zorgverlener u terecht kunt voor uw behandeling.


Soort zorg Vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieder Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg), incl. kaakchirurgie;
Geestelijke gezondheidszorg Wijkverpleging
Volledig 70% (Zelf Bewust Polis) of
80% (Alles Verzorgd Polis)
van het gemiddeld gecontracteerde tarief
Huisartsenzorg Volledig Volledig
Mondzorg, m.u.v. kaakchirurgie Volledig Volledig
Overige zorg Volledig 70% (Zelf Bewust Polis)
of 80% (Alles Verzorgd Polis)
van het laagste gecontracteerde tarief

Vrije Keus Polis

De Vrije Keus Polis is een zuivere restitutiepolis met gecontracteerde zorg. Als u deze basisverzekering heeft afgesloten en u maakt gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is het uitgangspunt dat wij de nota volledig vergoeden. Wij mogen echter niet meer vergoeden dan het tarief dat naar ons oordeel in redelijkheid passend is in de Nederlandse markt (het marktconforme tarief). Als er wettelijke (maximum)tarieven zijn vastgesteld, bedraagt de vergoeding maximaal dit tarief. Als er geen wettelijk (maximum)tarief is, vergoeden wij alleen de kosten die naar ons oordeel redelijk zijn en de hogere kosten blijven voor uw eigen rekening. Deze regeling geldt voor zorg in Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland.

Meer informatie

Wanneer u gebruik gaat maken van een niet-gecontracteerde zorgverlener kunt u altijd voorafgaand aan de behandeling contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.