Doorgaan naar hoofdinhoud

Worden alle prestaties vergoed?

Niet alle prestaties die de apotheker in rekening mag brengen worden door de zorgverzekeraar aan de verzekerde vergoed via de basisverzekering. Het merendeel van de prestaties valt onder de basisverzekering en telt dus mee voor het eigen risico.

Prestatie Basisverzekering
Terhandstelling van een UR-geneesmiddel Ja
Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel Ja
Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik Ja
Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek Ja
Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis Ja
Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntgroep Nee
Advies farmaceutische zelfzorg Nee
Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis Nee
Advies ziekterisico bij reizen Nee

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.