Doorgaan naar hoofdinhoud

Free Style Libre

Wij geven u graag meer informatie over de Freestyle Libre.

Wat is de Freestyle Libre?

De FreeStyle Libre (FSL) is een vorm van Flash Glucose Monitoring (FGM). Het is een meetapparaat om bij diabetes mellitus de bloedsuikerwaarde te controleren. Daarnaast kan de FreeStyle Libre ook gebruikt worden als ketonenmeter, waarbij de meter met grafieken en pijlen aangeeft of de bloedsuikerwaarde stijgt, daalt of constant blijft. Dit gebeurt door het scannen van een op de huid bevestigde sensor. Hierdoor is de traditionele vingerprik veel minder vaak nodig.

Vergoeding basisverzekering

Wordt de Freestyle Libre vergoed vanuit de basisverzekering? 
Ja, voor een beperkt aantal indicaties. Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat 4 van de 5 indicatiegroependie die voor RTCGM in aanmerking komen, nu ook in aanmerking komen voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Lees hier het definitieve standpunt. Het recht op vergoeding van FGM (de techniek waar de FreeStyle Libre gebruik van maakt) gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Zodra er duidelijkheid is over de afspraken die gemaakt worden met de leveranciers, maken we dat bekend. 

4 indidactiegroepen

De 4 indicatiegroepen die in aanmerking komen voor vergoeding van FGM zijn:

  1. Kinderen met diabetes type I.
  2. Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol)).
  3. Zwangere vrouwen met diabetes type I en II (geen zwangerschapsdiabetes).
  4. Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

Hoe declareren?

Hoe gaat het declareren van de reeds gemaakte kosten in zijn werk? 
Als u op 27 november 2017 of daarna kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van de Freestyle Libre, dan kunt u deze kosten vergoed krijgen. Voorwaarde is dat u in een van de vier indicatiegroepen valt. De aanvraag procedure is als volgt: de tweedelijns arts (internist of diabetesverpleegkundige) kan een aanvraagformulier invullen. Het formulier kan vervolgens door u, samen met de nota's, bij ons ingediend worden. Als uit de beoordeling van het formulier blijkt dat u aanspraak heeft, dan krijgt u de gemaakte kosten vergoed.

Niet eerder gebruikt

Heeft u niet eerder gebruikgemaakt van de FreeStyle Libre, maar komt u wel in aanmerking voor een vergoeding van de kosten? Dan is de aanvraagprocedure als volgt:   
de tweedelijns arts (internist of diabetesverpleegkundige) kan een aanvraagformulier invullen en doorsturen naar de gecontacteerde leverancier. De gecontracteerde leverancier handelt verder de aanvraag af. Zodra de contracten gesloten zijn met de leveranciers wordt dit bekendgemaakt. 

Op dit moment levert de producent Abbot geen sensoren aan nieuwe gebruikers.

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.