Vergoedingen per product

In deze vergoedingenzoeker vindt u alle vergoedingen in 2015. U kunt de vergoedingen uit de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Het overzicht geeft een globale omschrijving van de zorg/vergoeding. Als u in het overzicht klikt op de zorg, krijgt u meer informatie over de vergoeding en de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. In de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering en aanvullende verzekering kunnen nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Als dit het geval is, moet u hieraan voldoen.

Let op: de meeste zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Er zijn een aantal uitzonderingen. Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of aanschaf van hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming nodig van De Friesland. Bekijk al onze vergoedingen van A t/m Z op trefwoord.

VergoedingenBasisverzekeringAV BudgetAV StandaardAV ExtraAV Optimaal