Vergoedingen per product

In deze vergoedingenzoeker vindt u alle vergoedingen in 2015. U kunt de vergoedingen uit de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Het overzicht geeft een globale omschrijving van de zorg/vergoeding. Als u in het overzicht klikt op de vergoeding, krijgt u meer informatie. In de polisvoorwaarden van de basisverzekering en aanvullende verzekering kunnen nadere voorwaarden voor vergoeding zijn opgenomen. Als dit het geval is, moet u hieraan voldoen.

Let op: de meeste zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Er zijn een aantal uitzonderingen. Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of aanschaf van hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Bekijk al onze vergoedingen van A t/m Z op trefwoord.

VergoedingenBasisverzekeringAV BudgetAV StandaardAV ExtraAV Optimaal