Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorgverzekeraar kiest voor stabiliteit en continuïteit

Leeuwarden, 20 november 2010

Van Miltenburg lid Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar

Ben van Miltenburg (48) is na een interim-periode definitief benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland is verheugd dat Van Miltenburg wil blijven. Daarmee is de continuïteit en stabiliteit van het bestuur verzekerd. Gelijktijdig met de benoeming van Van Miltenburg treedt Hans Wezenaar af als voorzitter van de Raad van Commissarissen, omdat zijn statutaire zittingsperiode is afgelopen. Hij wordt opgevolgd door Jan Ploeg.

Met de benoeming van Van Miltenburg kiest De Friesland voor continuïteit. Van Miltenburg is een half jaar geleden aangetrokken om op tijdelijke basis een belangrijke rol te spelen in de realisatie van het Strategisch Plan wat De Friesland op 1 maart heeft gepresenteerd. Daar gaat hij nu, samen met bestuursvoorzitter Diana Monissen, op volle kracht mee door. 

Vernieuwing

Een belangrijk deel van de toen aangekondigde vernieuwingstrajecten uit het Strategisch Plan is door de Raad van Bestuur in gang gezet. Zo is onlangs de nieuwe landelijke zorgverzekering voor gezinnen Kiemer gepresenteerd. Verder lopen er belangrijke trajecten om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en het gebruik van E-health te stimuleren. De maatschappelijke rol op het gebied van preventie, leefbaarheid en kwaliteit van leven krijgt vorm met preventieprojecten voor jeugd in wijken en op scholen.

Samenwerking

De samenwerking tussen bestuursvoorzitter Diana Monissen en Van Miltenburg verliep zo goed, dat Van Miltenburg er voor koos te blijven. Daarmee voldoet De Friesland ook aan de eis van De Nederlandsche Bank dat een zorgverzekeraar een tweehoofdige Raad van Bestuur moet hebben. Van Miltenburg heeft relevante managementervaring opgedaan, zowel binnen de zorg (GGZ, Farma, Zorgverzekeringen) als in het onderwijs (universiteit) en het bedrijfsleven (Telecom/ICT). Daarnaast heeft hij advieswerk gedaan voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Nieuwe voorzitter

Tijdens de gisteravond gehouden ledenraad is voorzitter Hans Wezenaar van de Raad van Commissarissen afgetreden. Zijn zittingsperiode is na 8 jaar afgelopen. Wezenaar was op speciaal verzoek van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen enkele maanden langer aangebleven tot de ondertekening van de fusieovereenkomst met Achmea. Nu dat goed loopt en er een tweehoofdige Raad van Bestuur is benoemd, trekt hij zich terug.

Opvolger als voorzitter is Jan Ploeg, die al enkele jaren jaar deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen. Ploeg heeft meerdere toezichthoudende functies onder andere binnen de gezondheidszorg en hij is oud gedeputeerde van de provincie Fryslân.